Respiración Integral
Guiomar Burgos
Slider

La Respiració Integral és una metodologia que pretén tornar a l’individu la capacitat de reequilibrar-se per mitjà de la consciència respiratòria.

Sabies que…

Talleres

Beneficis

Gràcies al Sol el nostre planeta emmagatzema una gran quantitat d’energia vital a la terra, l’aigua, l’aire, etc. La captem per mitjà de la llengua, el nas, els ulls, la pell… Així doncs, per augmentar la quantitat i la qualitat d’aquesta energia podem alimentar-nos millor, millorar la nostra mecànica respiratòria, establir relacions humanes més amoroses, etc.

Aquesta energia s’emmagatzema i s’especialitza en el nostre organisme, nodrint i sostenint el nostre cos físic i mental. Ens ajuda a millorar les nostres funcions corporals, d’eliminació, digestives, circulatòries, de moviment, de comunicació, etc.

El diafragma és un múscul situat entre el calaix abdominal i el toràcic. Quan en respirar adequadament es mou, contraient-se i relaxant-se, actua com un pistó que afecta ambdós calaixos.

A nivell abdominal provoca un massatge visceral que ajuda a alliberar emocions reprimides i emmagatzemades en aquesta zona, com la por, la ràbia, la tristesa, etc., cosa que permet un sentiment de major llibertat.

Per poder moure eficaçment la musculatura implicada en la respiració prèviament cal dirigir l’atenció cap al cos. Això va desenvolupant la capacitat per concentrar-nos i romandre més presents. A més, la respiració completa oxigena el cervell i ens atorga una major lucidesa mental.

Els pensaments es manifesten en el nostre cos en forma de sentiments i emocions.

L’observació d’allò que sentim, una actitud mental sense judici i la consciència respiratòria ens permeten gestionar eficaçment allò que estiguem vivint.

Quan tenim consciència de la nostra respiració millora la manera de comunicar-nos, ja que això ens permet, d’una banda, prendre’ns pauses per sentir i el temps necessari per expressar millor allò que volem dir, i, d’una altra, ser més empàtics amb la persona que estem escoltant i amb el que ens està comunicant.

A causa de les tensions provocades per una mala higiene postural i una deficient gestió emocional, és freqüent que la musculatura superficial del cos, que és l’encarregada del moviment, estigui substituint la funció de la musculatura profunda, que és l’encarregada de la sustentació postural. Això ocasiona desgast, cansament, contractures i dolors.

La pràctica d’exercicis que milloren la postura corporal afavoreix l’ús correcte d’aquests dos tipus de musculatura, atorga una millor funcionalitat a la musculatura respiratòria i allibera de tensions emocionals i físiques.

Adreçada a...

Persones que vulguin millorar la respiració, gaudir dels seus beneficis i millorar la qualitat de vida.

Professionals de les teràpies, la psicologia, l’ensenyament, l’art, l’esport, etc., que vulguin disposar de més eines per a si mateixos i per al seu treball.

Practicants de ioga que vulguin una revisió més precisa de la seva mecànica respiratòria i gaudir d’un acompanyament en la pràctica del pranayama.

Previous
Next

En què consisteixen les sessions?

Descripció
Classes enfocades a l’evolució postural, respiratòria i emocional segons les particularitats de cada alumne.

Les classes van acompanyades d’una guia d’exercicis personalitzats, escrits o gravats en àudio, per a una pràctica diària entre les sessions.

Objectius
· Analitzar les circumstàncies personals (qüestionari personalitzat) com a punt de partida i d’evolució de les classes
· Revisar l’alineació corporal i identificar les tendències de caràcter que han produït els bloquejos respiratoris
· Retornar la funcionalitat a la musculatura implicada en la llibertat de moviment respiratori
· Conèixer la biomecànica respiratòria correcta
· Entrenar la incorporació de la consciència respiratòria a la vida quotidiana per a una millor gestió de les emocions

Durada
1 hora

Descripció
Classes dirigides a un nivell més global que les sessions individuals. Estan pensades per a aquelles persones que vulguin aprofundir en l’alineació postural i millorar la pràctica i els beneficis terapèutics de la respiració.

Objectius
• Practicar respir-seqüències per enfortir i flexibilitzar les diferents estructures corporals
• Practicar gimnàstica pulmonar i conèixer les diferents biomecàniques respiratòries
• Entrenar i millorar una bona mecànica respiratòria
• Experimentar diferents respiracions terapèutiques que ajudin al funcionament dels sistemes immunològic, respiratori, nerviós, etc.

Durada
2 hores

Descripció
Els tallers són trobades grupals dedicades a persones i a professionals interessats a aprofundir en la pràctica respiratòria i/o a compartir el contingut de la Respiració Integral amb altres persones a nivell professional.

Durada
Durada variable segons el contingut (unes hores, un dia complet, un cap de setmana, etc.).

10 exercicis respiratoris senzills que et poden ajudar en el dia a dia

Guiomar Burgos

¿Qué es la Respiración Integral?

La Respiración Integral es una metodología que tiene como prioridad devolverle a la persona la capacidad de reequilibrarse a través de la conciencia respiratoria. Tiene efectos terapéuticos y mejora las funciones vitales, mentales, emocionales y espirituales, ya que favorece un enlace entre la mente, los sentimientos, las emociones y las experiencias.

La Respiración Integral puede ser impartida de forma personalizada a través de sesiones individuales o, también, mediante clases en grupo y talleres.

La metodología se fundamenta en:

El desarrollo de la conciencia corporal para mejorar las condiciones posturales.
– – –
La conciencia muscular implicada en la respiración.
– – –
El conocimiento adecuado de la mecánica respiratoria.
– – –
Aprender a manejar las emociones desde el uso respiratorio consciente.
– – –
Mejorar las condiciones personales a través de diferentes tipos de respiración.

Guiomar Burgos

Desde la infancia he transitado por diferentes disciplinas corporales, titulándome en danza clásica, licenciándome en danza a efectos de docencia y trabajando profesionalmente durante más de 20 años en diferentes compañías de danza contemporánea y danza-teatro.

En 1998 me introduje en el yoga como práctica personal, formándome en varias líneas de enseñanza. Desde 2006 he trabajado como docente en varios equipos de formación de profesores de yoga especializándome en la técnica de asana y pranayama. Hace más de una década, comencé a profundizar en la práctica respiratoria, trabajando individualmente con los alumnos de las formaciones para asegurarles una correcta práctica de pranayama. Para ello, he ido ampliando mis conocimientos, practicando y formándome en otras técnicas de movimiento, terapéuticas y respiratorias.

Actualmente trabajo como formadora en la Certificación de Profesionalidad en la Instrucción del Yoga y estoy desarrollando una metodología, que he llamado Respiración Integral, dirigida a todo tipo de personas y profesionales que quieran mejorar su calidad de vida y su profesión a través de la consciencia en la respiración.

 • Título de Danza Clásica por la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza Clásica de Valencia (1987)
 • Técnicas de liberación emocional. EFT (2002) 
 • Titulada en Kundalini Yoga. AEKY (2004)
 •  Reiki Ushui. Nivel III (2005)
 • Curso Cinética Respiratoria. Anatomia para el Movimiento (2006 y 2019)
 •  Formación en Sat Nam Rasayan (2006)
 • Formación en Viniyoga. AEPY (2007)
 • Licenciada en Danza a efectos de docencia por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013)
 • Curso Respirar con todo el cuerpo. Anatomía Experiencial (2013)
 • Acreditada en Yoga por la Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació (2014)
 • Formación en Docencia de la Formación Profesional para el Empleo (2015)
 • Formación en Yoga Terapéutico. Fisiom Yoga (2015)
 • Formación en Psicoterapia Respiratoria (2015)
 • Curso Estrés, Emoción y Respiración. Método Feldenkrais (2016)
 • Formación La Respiración según la actitud comportamental. Cadenas Musculares y Articulares (2016)
 • Adscrita al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (2019)

Què és la Respiració Integral?

La Respiració Integral és una metodologia que té com a prioritat retornar a la persona la capacitat de reequilibrar-se per mitjà de la consciència respiratòria. Té efectes terapèutics i millora les funcions vitals, mentals, emocionals i espirituals, ja que afavoreix un enllaç entre la ment, els sentiments, les emocions i les experiències.

La Respiració Integral es pot impartir de manera personalitzada a través de sessions individuals o bé mitjançant classes en grup i tallers.

La metodologia es fonamenta en:

El desenvolupament de la consciència corporal per millorar les condicions posturals.
– – –
La consciència muscular implicada en la respiració.
– – –
El coneixement adequat de la mecànica respiratòria.
– – –
Aprendre a emprar les emocions des de l’ús respiratori conscient.
– – –
Millorar les condicions personals per mitjà de diferents tipus de respiració.

Guiomar Burgos

Des de la infantesa he transitat per diferents disciplines corporals; em vaig titular en dansa clàssica, em vaig llicenciar en dansa per a la docència i fa més de 20 anys que treballo professionalment en diferents companyies de dansa contemporània i dansa-teatre.

El 1998 em vaig introduir en el ioga com a pràctica personal i em vaig formar en diferents metodologies d’ensenyament. Des del 2006 he treballat com a docent en diversos equips de formació de professors de ioga i m’he especialitzat en la tècnica d’asana i pranayama. Fa més d’una dècada que vaig començar a aprofundir en la pràctica respiratòria, treballant individualment amb els alumnes de les formacions per assegurar-los una correcta pràctica de pranayama. Per això he anat ampliant els meus coneixements, tot practicant i formant-me en altres tècniques de moviment, terapèutiques i respiratòries.

Actualment treballo com a formadora en la Certificació de Professionalitat en la Instrucció del Ioga i estic desenvolupant una metodologia, que he anomenat Respiració Integral, dirigida a tot tipus de persones i professionals que vulguin millorar la seva qualitat de vida i la seva professió per mitjà de la consciència en la respiració.

 • Títol de Dansa Clàssica per l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Dansa Clàssica de València (1987)
 • Tècniques d’alliberament emocional. EFT (2002)
 • Titulada en Kundalini Ioga. AEKY (2004)
 • Reiki Ushui. Nivell III (2005)
 • Curs Cinètica Respiratòria. Anatomía per al Moviment (2006 y 2019)
 • Formació en Sat Nam Rasayan (2006)
 • Formació en Viniyoga. AEPY (2007)
 • Llicenciada en Dansa per a la docència pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (2013)
 • Curs Respirar amb tot el cos. Anatomía Experiencial (2013)
 • Acreditada en Ioga per la Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació (2014)
 • Formació en Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació (2015)
 • Formació en Ioga Terapèutic. Fisiom Ioga (2015)
 • Formació en Psicoteràpia Respiratòria (2015)
 • Curs Estrès, emoció i respiració. Mètode Feldenkrais (2016)
 • Formació La respiració segons l’actitud comportamental. Cadenes musculars i articulars (2016)
 • Adscrita al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (2019)