Herramientas corporales

para mejorar la respiración y la gestión emocional

18 de enero de 10h a 20:00h

PROGRAMA

Nuestros pensamientos están teñidos del color de nuestras creencias. Nos generan sentimientos  y emociones que se reflejan en nuestro cuerpo y nuestra respiración.

Si nos acercamos a nuestro cuerpo con una escucha abierta podemos encontrar un espacio de respeto para gestionar todo lo que nuestra mente nos está generando.

En este taller trabajaremos el cuerpo con la intención de acercarnos a una escucha directa con nuestra respiración para mejorarla y que nos ayude a gestionar respetuosamente nuestras emociones

Aportación

40€

 30€, socios Asociació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona.

Lugar

Centre Cívic del Barri Vell de Girona

Carrer de la Cort Reial, 7, 17004 Girona

Imparte Guiomar Burgos

Guiomar Burgos

Des de la infantesa he transitat per diferents disciplines corporals; em vaig titular en dansa clàssica, em vaig llicenciar en dansa per a la docència i fa més de 20 anys que treballo professionalment en diferents companyies de dansa contemporània i dansa-teatre.

El 1998 em vaig introduir en el ioga com a pràctica personal i em vaig formar en diferents metodologies d’ensenyament. Des del 2006 he treballat com a docent en diversos equips de formació de professors de ioga i m’he especialitzat en la tècnica d’asana i pranayama. Fa més d’una dècada que vaig començar a aprofundir en la pràctica respiratòria, treballant individualment amb els alumnes de les formacions per assegurar-los una correcta pràctica de pranayama. Per això he anat ampliant els meus coneixements, tot practicant i formant-me en altres tècniques de moviment, terapèutiques i respiratòries.

Actualment treballo com a formadora en la Certificació de Professionalitat en la Instrucció del Ioga i estic desenvolupant una metodologia, que he anomenat Respiració Integral, dirigida a tot tipus de persones i professionals que vulguin millorar la seva qualitat de vida i la seva professió per mitjà de la consciència en la respiració.

 • Títol de Dansa Clàssica per l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Dansa Clàssica de València (1987)
 • Tècniques d’alliberament emocional. EFT (2002)
 • Titulada en Kundalini Ioga. AEKY (2004)
 • Reiki Ushui. Nivell III (2005)
 • Curs Cinètica Respiratòria. Anatomía per al Moviment (2006 y 2019)
 • Formació en Sat Nam Rasayan (2006)
 • Formació en Viniyoga. AEPY (2007)
 • Llicenciada en Dansa per a la docència pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (2013)
 • Curs Respirar amb tot el cos. Anatomía Experiencial (2013)
 • Acreditada en Ioga per la Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació (2014)
 • Formació en Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació (2015)
 • Formació en Ioga Terapèutic. Fisiom Ioga (2015)
 • Formació en Psicoteràpia Respiratòria (2015)
 • Curs Estrès, emoció i respiració. Mètode Feldenkrais (2016)
 • Formació La respiració segons l’actitud comportamental. Cadenes musculars i articulars (2016)
 • Adscrita al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (2019)

Guiomar Burgos

Desde la infancia he transitado por diferentes disciplinas corporales, titulándome en danza clásica, licenciándome en danza a efectos de docencia y trabajando profesionalmente durante más de 20 años en diferentes compañías de danza contemporánea y danza-teatro.

En 1998 me introduje en el yoga como práctica personal, formándome en varias líneas de enseñanza. Desde 2006 he trabajado como docente en varios equipos de formación de profesores de yoga especializándome en la técnica de asana y pranayama. Hace más de una década, comencé a profundizar en la práctica respiratoria, trabajando individualmente con los alumnos de las formaciones para asegurarles una correcta práctica de pranayama. Para ello, he ido ampliando mis conocimientos, practicando y formándome en otras técnicas de movimiento, terapéuticas y respiratorias.

Actualmente trabajo como formadora en la Certificación de Profesionalidad en la Instrucción del Yoga y estoy desarrollando una metodología, que he llamado Respiración Integral, dirigida a todo tipo de personas y profesionales que quieran mejorar su calidad de vida y su profesión a través de la consciencia en la respiración.

 • Título de Danza Clásica por la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza Clásica de Valencia (1987)
 • Técnicas de liberación emocional. EFT (2002) 
 • Titulada en Kundalini Yoga. AEKY (2004)
 •  Reiki Ushui. Nivel III (2005)
 • Curso Cinética Respiratoria. Anatomia para el Movimiento (2006 y 2019)
 •  Formación en Sat Nam Rasayan (2006)
 • Formación en Viniyoga. AEPY (2007)
 • Licenciada en Danza a efectos de docencia por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013)
 • Curso Respirar con todo el cuerpo. Anatomía Experiencial (2013)
 • Acreditada en Yoga por la Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació (2014)
 • Formación en Docencia de la Formación Profesional para el Empleo (2015)
 • Formación en Yoga Terapéutico. Fisiom Yoga (2015)
 • Formación en Psicoterapia Respiratoria (2015)
 • Curso Estrés, Emoción y Respiración. Método Feldenkrais (2016)
 • Formación La Respiración según la actitud comportamental. Cadenas Musculares y Articulares (2016)
 • Adscrita al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (2019)